BIZON BOEDEL

  • Leegruimen van woningen,
  • Helpen verhuizen 
  • Schoonmaken van woningen
  • Klein opknapwerk aan woningen (sauzen, behang afstromen)
  • Aangekochte meubels, wit-of bruingoed thuis bezorgen

(vrijwilligers)organisaties

BIZON is verbonden met een groot aantal (vrijwilligers)organisaties die zich inzetten voor de Goudse gemeenschap. Veel van de spullen worden door BIZON aan deze organisaties ter beschikking gesteld zodat zij weer andere mensen kunnen helpen. Denk hierbij aan de Non-foodbank, Leger des Heils, De Baanderij, Dierenambulance, Stichting Gered Gereedschap, Repaircafé.